Pred nami je v poradí už 5. seminár školy Michal Yakir, PhD, RCHom, ktorý bude venovaný 4. stĺpcu tabuľkyZingiberales, Orchidales, Juncales, Poales (zo skupiny jednoklíčnolistých) a Dilleniidae: Theales, Dilleniales, Sarraceniales, Ebenales, Malvales, Primulales, Ericales, Cucurbitales, Capparales, Salicales – zo skupiny dvojklíčnolistých. 

Dr. Heiner Frei zo Švajčiarska & Dr. Anna Furmaniuk z Poľska

Polárna analýza │Sehgalova metóda │Malé lieky v praxi

Pozývame Vás na štvordňovú letnú školu v Levoči v dňoch 5.- 8. júla 2018. Prvé dva dni (štvrtok, piatok) bude prednášať Dr. Anna Furmaniuk z Poľska. Nasledujúce dva dni (sobotu a nedeľu) bude prednášať Dr. Heiner Frei zo Švajčiarska.

 

V malebnom prostredí historickej Levoče sa v dňoch 6.-9.júla 2017 konala letná škola homeopatie. Prednášala  Dr. Oľga Fatula z Moskvy, uznávaná odborníčka na živočíšnu ríšu. Atraktívna téma zvierat pritiahla účastníkov a homeopatov z Čiech, Poľska a Slovenska, ktorí sa zišli v hojnom počte a v družnej slovanskej atmosfére strávili spolu štyri inšpiratívne dni.

V dňoch 15. – 16.decembra 2017 sa Slovenská komora homeopatov zúčastnila tradičnej košickej výstavy zameranej na zdravý životný štýl pod názvom „Zdravé vianočné trhy“. V rámci sprievodného programu sme zorganizovali premietanie dokumentárneho filmu Len jedna kvapka, na ktoré prišli priaznivci homeopatie aj ľudia bez osobnej skúsenosti s touto metódou.

Slovenská komora homeopatov pripravila v spolupráci so SAKH na obdobie 2018/2019 semináre popredných svetových homeopatov.