Tlačová správa

Bratislava, 10.5.2017

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR oznámil 24.3.2017 vo svojom Vestníku č. 3/17 prevzatie európskej technickej normy „Služby poskytované lekármi s dodatočnou kvalifikáciou v homeopatii (MDQH). Požiadavky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti lekármi s dodatočnou kvalifikáciou v homeopatii“ do sústavy slovenských technických noriem. Jedná sa o európsku normu, ktorú zatiaľ prevzalo 30 európskych štátov vrátane Turecka. Na tejto technickej norme (štandarde) sa dohodli členské štáty Európskeho výboru pre štandardizáciu (CEN) 6. augusta 2016. Na Slovensku bola prevzatá ako technická norma STN EN 16872. V Českej republike bola prevzatá ako technická norma ČSN EN 16872.

Len jedna kvapka: História. Záhada. Kontroverznosť.

Premietanie sa uskutoční dňa 7. apríla 2017 o 18.30 hod. na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Premietanie sponzoruje Slovenská komora homeopatov o.z.

Vstup voľný

Tlačová správa

24.10.2016, Bratislava

Vyhlásenie Slovenskej komory homeopatov k akcii „Hromadné predávkovanie sa homeopatikami“

     V Bratislave sa dňa 23.10.2016 na Námestí SNP uskutočnila akcia s názvom „Hromadné predávkovanie sa homeopatikami“, ktorého cieľom bola diskreditácia homeopatie ako liečebnej metódy. Účastníci chceli požitím veľkého množstva homeopatických liekov naraz dokázať, že homeopatické lieky neúčinkujú a ich užívanie nemá žiadny efekt. Slovenská komora homeopatov považuje za potrebné v tomto vyhlásení v krátkosti poukázať na absurdnosť spomínanej udalosti, ktorá nemá s princípmi homeopatie vôbec nič spoločného a svedčí o neznalosti organizátorov o tých najzákladnejších pilieroch homeopatie.

Tlačová správa

Bratislava, 18.11.2016

Homeopatia predstavuje účinnú alternatívu k používaniu antibiotík

V septembri 2016 sa pod záštitou Organizácie Spojených národov uskutočnila dôležitá konferencia o antimikrobiálnej rezistencii (AMR). OSN sa tak pridala k Svetovej Zdravotníckej Organizácii (WHO) a Európskej komisii a vníma situáciu ako globálnu krízu.

Tlačová správa 

8.6.2016, Bratislava 

Vyhlásenie Slovenskej komory homeopatov k prebiehajúcej reklamnej kampani


     Slovenská komora homeopatov dňa 1. júna 2016 spustila v Bratislave billboardovú kampaň s tvárami známych osobností, ktorej cieľom je šírenie dobrého mena homeopatie a povedomia o jej pozitívnych účinkoch.