Podľa Nemcov by mala byť homeopatia zaradená do verejne financovaného výskumu a mala by sa stať súčasťou výučby na lekárskych fakultách.

V reprezentatívnom prieskume Forsa z roku 2017 85% respondentov súhlasilo, aby univerzity vykonávali výskum v oblasti homeopatie. Zaradenie homeopatie do výučby na lekárskych fakultách podporilo 78% respondentov.

Homeopatia patrí medzi najrozšírenejšie a najobľúbenejšie metódy liečby na svete. Každý druhý Nemec má skúsenosti s touto formou liečby.

V rámci štúdie Bertelsmann Foundation, viac ako 80% užívateľov uviedlo, že pomocou homeopatickej liečby, došlo k zlepšeniu celkového zdravotného stavu. Rôzne medzinárodné klinické štúdie už potvrdili relevantné zlepšenia a zvýšenie kvality života u pacientov liečených homeopaticky.

Zdroj: https://www.carstens-stiftung.de/artikel/bevoelkerung-fordert-festen-platz-fuer-homoeopathie-in-forschung-und-lehre-der-universitaeten.html

Foto: pixabay.com

Čoraz viac poľnohospodárov sa uchyľuje k homeopatickému liečeniu hospodárskych zvierat. Jedným z dôvodov je aj fakt, že pomocou veterinárnej homeopatie sa často dosahujú rovnaké výsledky ako v konvenčnej medicíne. Zvieratá sa rýchlejšie zotavujú a sú menej náchylné na choroby.

Uchovajme účinnosť antibiotík / Európsky deň zvyšovania povedomia o antibiotikách

18. novembra si každoročne pripomíname Európsky deň zvyšovania povedomia o antibiotikách. Svetová zdravotnícka organizácia, Spojené národy a ďalšie organizácie vyzývajú k uvedomeniu si ohrozenia verejného zdravia prostredníctvom antibiotickej rezistencie a zároveň upozorňujú na dôležitosť rozvážneho používania antibiotík.

V mnohých mníchovských nemocniciach je spolupráca konvenčnej medicíny s homeopatiou bežnou realitou a spoločne dosahujú značné výsledky. Homeopatia sa tu používa najviac na detských klinikách a onkológii. Doktorka Sigrid Kruseová vedie špeciálny tím štyroch lekárov na detskej klinike univerzitnej nemocnice v Mníchove.

Už po trinásty krát usporiada svetová homeopatická organizácia WHAO v dňoch 10.-16.apríla týždeň povedomia o homeopatii. Homeopati na celom svete vrátane Slovenska budú tento krát informovať verejnosť o efektívnej, rýchlej a bezpečnej homeopatickej liečbe pre starších ľudí a dôchodcov.