Ak vám záleží na rozvoji alternatívnej medicíny, môžete ju podporiť tým, že venujete 2% zo svojej už zaplatenej dane z príjmu. Cieľom Slovenskej komory homeopatov je podpora a rozvíjanie homeopatie na Slovensku a presadzovanie legislatívnych zmien, aby aj v našej krajine vznikla oficiálna možnosť pracovať ako homeopat.

Postačí, ak personálnemu oddeleniu alebo Vašej účtovníčke predložíte nasledovné údaje: 

Obchodné meno alebo názov: Slovenská komora homeopatov
Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo: Sadová 396/20, 058 01 Poprad
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42127327

Ako jednotlivci toho veľa nezmôžeme, ale ako skupina máme veľkú šancu rozšíriť homeopatiu na Slovensku medzi veľké množstvo ľudí. Každý z nás môže pomôcť:

- príspevkom 2% zo svojej už zaplatenej dane z príjmu,
- oslovením svojich blízkych, priateľov, obchodných partnerov o možnosti podpory homeopatie formou 2% zo zaplatenej dane z príjmu za rok 2018

Prehľadne uvedené potrebné tlačivá pre zamestnanca, fyzickú osobu a právnickú osobu nájdete na tomto odkaze:

https://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Ďakujeme za Vašu podporu. Spolu dokážeme viac!

MUDr. Vladimír Petroci
predseda Slovenskej komory homeopatov
www.komorahomeopatov.sk