Správa The Health Technology Assessment  o efektívnosti a nákladovej efektívnosti, ako aj vhodnosti homeopatie bola zostavená pre Švajčiarsky federálny úrad verejného zdravia (BAG) v rámci Programu na ohodnotenie komplementárnej medicíny (PEK).

Viac o štúdii na http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1688307

 

 

Existuje veľké množstvo vedeckých štúdií na ľuďoch, zvieratách i rastlinách, ktoré potvrdzujú pozitívny efekt homeopatie na zdravie, ktorý v žiadnom prípadne nemožno pripísať placebo efektu. Ponúkame Vám zoznam niekoľkých z nich:

Dvojito zaslepená crossover štúdia potvrdzuje účinnosť homeopatických prostriedkov u hyperaktívnych detí. Vo väčšine prípadov stačilo len užívanie homeopatík....

V roku 1991 bola v British Medical Journal uverejnená metaanalýza skúmajúca 107 štúdií účinnosti homeopatických liekov, pričom 81 z nich preukázalo pozitívny účinok homeopatie (1). Z najlepších 22 štúdii, spĺňajúcich najprísnejšie kritéria preukázalo účinnosť 15 z nich. Vedci prišli k nasledovnému záveru:

Nasledujúci výskum dokázal na bunkovej úrovni hlavnú tézu homeopatie „Similum similimum curentur“- podobné sa lieči podobným. Keďže išlo o oživovanie buniek poškodených oxidom arsenitým homeopatikom arsenicum album(čo je homeopatikum pripravené z oxidu arsenitého).