Základný výskum je dôležitým argumentom proti placebo efektu. V súčasnosti existuje 2400 homeopatických experimentov. Až 90% z nich má v porovnaní s neliečenými kontrolnými skupinami účinok. Tieto experimenty demonštrujú biologické, biochemické, imunologické a fyzikálne účinky homeopatie.

Viedenská pediatrička a špecialistka pre deti s Downovým syndrómom Bettina Baltacis zverejnila svoje homeopatické skúsenosti v odbornej literatúre: „Novorodenci a predčasne narodené deti dobre reagujú na homeopatiu. Nejedná sa o placebo efekt. Nedonosené deti v inkubátore nevedia, že dostanú homeopatický liek, ktorý lieči.“ Ak sú deti vyliečené homeopatiou, je to liečivý účinok a nie účinok placeba!

Pri výsluchu austrálskym senátorom Stirlingom Griffom sa, ukázalo, že predstavitelia NHMRC (najvyšší výskumný zdravotný úrad Austrálie) postupovali nevedeckým spôsobom a zmanipulovali výsledky tzv. Austrálskej štúdie. Druhá verzia tejto štúdie (tá, ktorá bola zverejnená) tvrdí, že neexistuje žiadny dôkaz, že homeopatia účinkuje.

V marci 2015 vydala austrálska Národná rada pre zdravie a lekársky výskum (NHMRC) dokument o homeopatii, ktorý je celosvetovo známy pod názvom „Austrálska štúdia“. Autori tvrdia, že do metaanalýzy zahrnuli 1800 štúdií a skúmali 61 ochorení liečených homeopatiou.

Záver správy je: „ ... neexistujú zdravotné ťažkosti, pre ktoré by existovali spoľahlivé dôkazy o účinnosti homeopatie“. (https://www.hri-research.org/wp-content/uploads/2014/07/nhmrcdrafthomeopathyinformationpaper140408.pdf) Citovaný výrok bol nesprávne interpretovaný v zmysle: „homeopatia je neúčinná“ a objavil sa na titulných stranách mnohých popredných médií na rôznych kontinentoch.

Prof. (Dr.) Paolo Bellavite je lekár, ktorý promoval na Univerzite v Terste v r. 1976 a špecializoval sa na klinickú a laboratórnu hematológiu. Je držiteľom titulu MPhil (magister filozofie, pozn. prekl.) v oblasti biotechnológie (Cranfieldova Univerzita, UK) a titulu Magister štatistiky v oblasti zdravia a klinickej epidemiológie. Do akademického roku 2016/2017 pracoval ako profesor všeobecnej patológie na Lekárskej fakulte Univerzity vo Verone. V súčasnosti pracuje na tej istej Univerzite na Oddelení medicíny ako školiaci asistent a vedúci výskumu. Ako dobrovoľník sa zúčastňuje projektu vzájomnej spolupráce a je profesorom všeobecnej patológie na škole ošetrovateľstva na Univerzite Ngozi (Burundi).

Nová randomizovaná, placebom kontrolovaná dvojitá slepá štúdia zrealizovaná na 30-tich klinických miestach v USA na 232 pacientoch zistila, že účinok intraartikulárnych injekcií homeopatických komplexných liekov Traumeel (Tr14) a Zeel (Ze14) bol porovnateľný s konvenčnými liekmi používanými pri liečbe bolesti pri osteoartritíde kolena.

Porovnanie veľkosti účinku liekov Traumeel a Zeel voči injekciám s placebom ukázalo konzistentný benefit zníženia bolesti na škále WOMAC v rozsahu 0,25 až 0,30 v priebehu 99 tich dní, počas ktorých sa štúdia realizovala.
Účinok konvenčných alopatických liekov bol nasledovný:
perorálne nesteroidné antiflogistiká - 0,23 u diclofenacu, 0,15 u ibuprofenu, 0,09 u naproxenu a 0.04 u celecoxibu.

Zdroj: https://www.mdedge.com/rheumatologynews/article/101159/osteoarthritis/eular-intra-articular-traumeel-and-zeel-injections

Foto: pixabay.com