V marci 2015 vydala austrálska Národná rada pre zdravie a lekársky výskum (NHMRC) dokument o homeopatii, ktorý je celosvetovo známy pod názvom „Austrálska štúdia“. Autori tvrdia, že do metaanalýzy zahrnuli 1800 štúdií a skúmali 61 ochorení liečených homeopatiou.

Záver správy je: „ ... neexistujú zdravotné ťažkosti, pre ktoré by existovali spoľahlivé dôkazy o účinnosti homeopatie“. (https://www.hri-research.org/wp-content/uploads/2014/07/nhmrcdrafthomeopathyinformationpaper140408.pdf) Citovaný výrok bol nesprávne interpretovaný v zmysle: „homeopatia je neúčinná“ a objavil sa na titulných stranách mnohých popredných médií na rôznych kontinentoch.

Nová randomizovaná, placebom kontrolovaná dvojitá slepá štúdia zrealizovaná na 30-tich klinických miestach v USA na 232 pacientoch zistila, že účinok intraartikulárnych injekcií homeopatických komplexných liekov Traumeel (Tr14) a Zeel (Ze14) bol porovnateľný s konvenčnými liekmi používanými pri liečbe bolesti pri osteoartritíde kolena.

Porovnanie veľkosti účinku liekov Traumeel a Zeel voči injekciám s placebom ukázalo konzistentný benefit zníženia bolesti na škále WOMAC v rozsahu 0,25 až 0,30 v priebehu 99 tich dní, počas ktorých sa štúdia realizovala.
Účinok konvenčných alopatických liekov bol nasledovný:
perorálne nesteroidné antiflogistiká - 0,23 u diclofenacu, 0,15 u ibuprofenu, 0,09 u naproxenu a 0.04 u celecoxibu.

Zdroj: http://www.mdedge.com/rheumatologynews/article/101159/osteoarthritis/eular-intra-articular-traumeel-and-zeel-injections

Foto: pixabay.com

582 pediatrov zo šiestich krajín sa zapojilo do medzinárodnej štúdie, ktorá ukázala, že 99 percent z nich doporučilo svojim pacientom do 12 rokov v predchádzajúcom roku prírodné produkty a 76 percent homeopatiká.

Dlhodobá štúdia podložila používanie homeopatík u detí.

Inštitút Roberta Kocha aktuálne hovorí, že 26% detí a mládeže v Nemecku trpí minimálne jedným atopickým ochorením /astma bronchiale, senná nádcha, neurodermititída./  [1] Pomoc  pre týchto pacientov by mohla ponúknuť  podľa práve vyšlej štúdie homeopatia. [2]

Správa The Health Technology Assessment  o efektívnosti a nákladovej efektívnosti, ako aj vhodnosti homeopatie bola zostavená pre Švajčiarsky federálny úrad verejného zdravia (BAG) v rámci Programu na ohodnotenie komplementárnej medicíny (PEK).

Viac o štúdii na http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1688307