V treťej krátkej animácii Vám Snookovia zábavnou formou ukážu, čo sa deje na návšteve u klasického homeopata. Pre spustenie videa kliknite tu.

Výsledkom homeopatickej liečby a spolupráce s homeopatom je často spokojný a zdravý človek.

V krátkom animovanom filme Snookovia objasňujú základné princípy homeopatie, prečo rôzni ľudia dostanú na ten istý problém rôzne homeopatiká a v čom spočíva jej individuálny prístup. Pre spustenie videa kliknite tu.

Homeopatia je bezpečná a účinná metóda komplementárnej (alternatívnej) medicíny, ktorú používajú milióny ľudí na celom svete. Homeopatia je spoľahlivá a neinvazívna forma zdravotnej starostlivosti. Je to umenie a veda zároveň. Homeopatia využíva mimoriadnu schopnosť ľudského organizmu vytvoriť a udržať si stav zdravia. Ako umenie si vyžaduje vnímanie jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka. Ako veda sa spolieha na metódy a princípy sformulované Samuelom Hahnemannom, geniálnym nemeckým lekárom prelomu 18. a 19. storočia.

Snookovia v krátkom animovanom filme vysvetľujú dôvody, prečo sa milióny ľudí po celom svete rozhodujú pre homeopatiu. Pre spustenie videa kliknite tu.
Prečítajte si tiež ďalších 10 dobrých dôvodov na užívanie homeopatie.