Zoznam homeopatov, registrovaní homeopati

Nájdite homeopata vo svojej blízkosti...

  • Klikni na tlačítko "Nájdi ma" alebo zadaj svoju pozíciu do pola inside the map a nájdi homoepata vo svojom okolí.

  • An important feature of this distance calculator tool is that it's as the crow flies , so click on the location's Show route button in order to get the real driving distance.


 

Zobr. počet 
Meno Telefón
Mgr. Bronislava Baumannová, SAKHom.
Dagmar Belancová
Ing. Adriana Bérešová, SAKHom.
Ing. Adriana Bérešová, SAKHom.
Mgr. Oľga Bošnáková, SAKHom.
Mgr. Catherine Božoňová +420 558 682 243
Alžbeta Bruteničová, SAKHom.
Alžbeta Bruteničová, SAKHom.
Natália Buchová, SAKHom.
Alena Černušková +49-381-1286179
Ing. Hana Červenáková
Jana Chochlíková
Veronika Cvašková, SAKHom.
Ľubomír Dankanin
Andrea Distlerová, SAKHom.
Ing. Zdena Djuračková SAKHom. 02/6436 9313
PhDr. Daniela Dubajová, SAKHom.
MVDr. Nicole Farkasová 0917/827 492
Mgr. Dagmar Ferencziová, SAKHom.Mgr. Dagmar Ferencziová, SAKHom.
Dr. Viera Gecelovská
Helena Guothová, SAKHom.
Ing. Ivana Halamková, SAKHom.
Michaela Hideghétyová
RNDr. Hubert Hilbert, PhD.
Mgr. Pavlína Hollá, SAKHom.
Mgr. Pavlína Hollá, SAKHom.
Ing. Monika Horniaková, SAKHom.
Monika Hricová
Ing. Beatrix Ihringová, SAKHom.
RNDr. Jaroslava Jančovičová, SAKHom.
Katarína Jančovičová, SAKHom.
Ing. Adriana Karšková, SAKHom.
Lucia Klačková, SAKHom.
Lucia Klačková, SAKHom.
Dr. Jana Kolenová, SAKHom.
RNDr. Ladislav Koncsol
Lýdia Koncsolová
Ing. Soňa Koyšová, SAKHom.Ing. Soňa Koyšová, SAKHom. 02/4342 0350
Ing. Zuzana Králová, SAKHom.Ing. Zuzana Králová, SAKHom.
Mgr. Viola Kúdelová
Ivan Lazarčík, SAKHom. 0905/269 558
Mgr. Marcela Lysá, SAKHom.
Ing. Renáta Mackovová, SAKHom.
Ing. Lenka Mančíková, SAKhom.
Denisa Marková, SAKHom.
RNDr. Peter Matu, SAKHom.
Mgr. Pavlína Hollá
Ing. Stanislava Mikušincová
Mgr.art. Miriam Partlová
Adriana Németh, SAKHom.
Beáta Novakovská
Pharm.Dr. Denisa Novosadová, SAKHom.
Ing. Ružena Novotová
Mgr. Lenka Ochabová, SAKHom.
Slávka Pástorová, SAKHom.
Ing. Milan Pechník, SAKHom.
Mgr. Mária Pechníková, SAKHom.
Dr. Irena Peňa, SAKHom.Dr. Irena Peňa, SAKHom.
Dr. Vladimír Petroci 0905/501 798
Dr. Vladimír Petroci 0948/127 733
Erika Piovarči, SAKHom.Erika Piovarči, SAKHom. 02/2102 8835
Bc. Martin Piovarči, SAKHom.Bc. Martin Piovarči, SAKHom. 02/2102 5335
Rastislav Podivinský, BSBA, SAKHom.
Katarína Pohronská, SAKHom.
Monika Polakovičová, SAKHom.
Roman Rosa, SAKHom.
Ing. Renáta Romhányiová
Ing. Stanislava Rubická, MBA, SAKHom.
Mgr. Kvetoslava Rusová
Ing. Gabriela Sagálová
Martina Šanková
Mgr. Margaréta Sasváryová, SAKHom.
Adriana Šercelová, SAKHom.
Andrea Slezáková, SAKHom. 0903/455 141
Ing. Viera Slimáková, SAKHom.
Ing. Alena Šobáňová, SAKHom.
MVDr. Katarína Strišková, PhD. SAKHom.
MUDr. Darina Štúrová
Lenka Suchá, SAKHom.
Lenka Suchá, SAKHom.
Ing. Silvia Šutyová
Dr. Pavol Tibenský 034/6244 606
Mgr. Silvia Trojanovská, SAKHom.
Ing. Michaela Valachovičová, SAKHom.
MUDr. Marcela Válková
Ing. Tomáš Výboch, SAKHom.Ing. Tomáš Výboch, SAKHom.
Ing. Karin Zozulak, SAKHom.